pick some words and click "Explain" button. Then kind your knowledge, include image or YouTube video clip till "Good-o-meter" mirrors "Cool" or "Awesome!". Publish her explanation v "Explain" button. Gain karma points!


You are watching: Chu chu lovely maximum the hormone english lyrics

*
request & respond explanations

Don"t know the definition of the song? highlight lyrics and request an explanation. click highlighted text to explain.


See more: Show Me Where It Hurts Meme S, Show Me On This Doll Meme Generator

Chuuchuu lovely munimuni muramuraPurin purin boron nururu reroreroChuuchuu lovely munimuni muramuraPurin purin boron nururu reroreroChuuchuu beloved munimuni muramuraPurin purin boron nururu reroreroChuuchuu beloved munimuni muramuraPurin purin boron nururu reroreroAno musume rokkunrooru pan suto hippagashi car burrn!! Sukesuke no bodySeiheki iname ne e sutookaa tomodomo mosshu kokkara start?Vinyl vinyl vinyl vinyl vinyl vinyl s**Aluminum aluminum aluminum aluminum aluminumBitch you! obtain you! Toorima chuunen ossan renchuuNenjuu rinjuu risutora chuu de ga suto eijuuBitch you! acquire you! Toorima chuunen ossan renchuuNenjuu rinjuu risutora chuu de ga suto eijuuUesuto hosomi no masutaa piisu esute. Hosuto kurabu fumetsuEnjo sutoresu otsutome sutoresu yuu come mesu to ha eikyuu no reesuJasutisugeemu seiyoku slave osae kire nu yokubouSono suutsukeesu ni ha roopu no taba come gamu teepu to kattaanaifuChuuchuu beloved munimuni muramuraPurin purin boron nururu reroreroChuuchuu lover munimuni muramuraPurin purin boron nururu reroreroChuuchuu beloved munimuni muramuraPurin purin boron nururu reroreroChuuchuu beloved munimuni muramuraPurin purin boron nururu reroreroHadaka shika mi dare e! Yousu tashikame car e! Musuko shikoshiko lifeSeiheki iname ne e sutookaa tomo? Mosshu koko kara start?Vinyl vinyl vinyl vinyl vinyl vinyl s**!Polyester polyester polyester polyester polyesterBitch you! acquire you! Toorima chuunen ossan renchuuNenjuu rinjuu risutora chuu de ga suto eijuuBitch you! obtain you! Toorima chuunen ossan renchuuNenjuu rinjuu risutora chuu de ga suto eijuuUesuto hosomi no masutaa piisu esute. Hosuto kurabu fumetsuEnjo sutoresu otsutome sutoresu yuu to mesu to ha eikyuu no reesuJasutisugeemu? Seiyoku servant osae kire nu yokubouSono suutsukeesu ni ha roopu no taba to gamu teepu come kattaanaifuChuuchuu beloved munimuni muramuraPurin purin boron nururu reroreroChuuchuu beloved munimuni muramuraPurin purin boron nururu reroreroChuuchuu beloved munimuni muramuraPurin purin boron nururu reroreroChuuchuu lovely munimuni muramuraPurin purin boron nururu reroreroDaigakusei ga ii na koukousei mo ii na chuugakusei mo ii kedo neShougakusei mo ii na toroke sou de ii na youchien ji mo ii kedoChuuchuu beloved munimuni muramuraPurin purin boron nururu reroreroChuuchuu beloved munimuni muramuraPurin purin boron nururu reroreroChuuchuu lover munimuni muramuraPurin purin boron nururu reroreroChuuchuu lover munimuni muramuraPurin purin boron nururu reroreroChuuchuu beloved munimuni muramura